Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Alles over arbeid!

De Werkgeverslijn land en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de land- en tuinbouw over cao’s, beloning en arbeidskosten, het inzetten van ZZP’ers, het inlenen van uitzendkrachten, seizoenarbeiders en vele andere thema’s op het gebied van arbeid en regelgeving. De werkgeverslijn heeft een loketfunctie en deelt kennis via bijeenkomsten, nieuwsbrieven, filmpjes en webinars.

Verbinding en uitvoering
Projecten LTO Noord adviseert en ondersteunt de Werkgeverslijn bij uitvoering en communicatie en is betrokken als verbinder. Op bepaalde thema's zijn we door onze ervaring met projecten ook inhoudelijk kennisdrager en vormen we de brug met het sociaal economisch beleidsteam.

Neem contact op met Liesbeth van der Vegt voor meer informatie.

No Comments Yet.

Leave a comment