Vruchtbare Kringloop

Sluiten van de kringloop

Agrarische ondernemers werken in Vruchtbare Kringloop aan de efficiëntie van hun mineralenbenutting om meer rendement uit de bodem te halen. Op dit moment lopen er Vruchtbare Kringloopprojecten in de Achterhoek, Overijssel, Noord-Nederland, Noord-Holland en Gelderland.

Unieke coalitie

De Vruchtbare Kringloopprojecten worden regionaal geïnitieerd door LTO Noord. De deelnemers worden ondersteund door een unieke coalitie van grote ketenpartijen, maatschappelijke partijen en overheid. Projecten LTO Noord leidt deze krachtige projecten die aansprekende resultaten boeken in het werken aan schoon grondwater en verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Ook verzorgen wij de communicatie.

Neem voor meer informatie contact op met Michaela van Leeuwen.

No Comments Yet.

Leave a comment