Vrijwillige kavelruil

Voordelen van kavelruil

Vrijwillige kavelruil is uitgegroeid tot een belangrijk instrument voor structuurverbetering in de landbouw. Kavelruil kan bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Bovendien, minder transportbewegingen verhoogt de verkeersveiligheid en verlaagt de CO2-uitstoot.

Onze rol
Projecten LTO Noord werkt als kavelruilbegeleider, maar ook als aanjager van een kavelruilproject en gesprekspartner voor alle betrokken partijen in diverse gebieden. Ook verzorgt Projecten LTO Noord de procesondersteuning en communicatie rond een kavelruil.

Neem voor meer informatie contact op met Cor Udding

No Comments Yet.

Leave a comment