Vitale, gezonde en duurzame kalveren

Gezonde kalveren zijn van belang voor de melkveehouder maar ook voor de kalverhouders. Hoe gezonder de kalveren hoe beter het rendement dat ze opleveren, of dat nu is als melkkoe of als vleeskalf.

De LTO organisaties hebben in samenwerking met ZuivelNL kennisnetwerken door het hele land gevormd van elk twee bijeenkomsten. Op de eerste bijeenkomst gaat het netwerk op bezoek bij een melkveehouder. Het tweede bezoek is bij een kalverhouder. Tijdens de bijeenkomsten zal er veel aandacht zijn om te leren en ervaren hoe het is op het bedrijf uit een andere sector.

Het doel is  een positieve kennisdeling op gang te brengen tussen beide sectoren, resulterend in een betere kalveropfok. Projecten LTO Noord verzorgt de projectleiding en een deel van de uitvoering. Neem voor meer informatie contact op met Kees Kroes.

No Comments Yet.

Leave a comment