Het Vertrouwensloket

Het vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren richt zich op preventie en tijdige signalering van verminderde zorg voor landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, schapen, geiten en varkens. Het doel van het loket is om het aantal gevallen van verminderde zorg met kans op verwaarlozing tot een minimum te beperken. Het loket is onafhankelijk en anonieme meldingen worden vanzelfsprekend ook anoniem behandeld.

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat er dan veel ellende voor mens en dier voorkomen kan worden. De erfbetreders, zoals veevoederbedrijven en dierenartsen, spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen veelvuldig bij veehouders op het erf en kunnen tijdig signalen oppakken en actie ondernemen. Het Vertrouwensloket werkt dan ook nauw samen met de erfbetreders. Ook burgers en collega-ondernemers uit de agrarische sector kunnen via het loket een melding doen.

Nadat een melding bij het loket is binnen gekomen, wordt deze beoordeeld en brengen we een bezoek aan het bedrijf. Het team dat het bedrijf bezoekt, kijkt naar de oorzaak van de  problemen. Op basis van de analyse van de situatie bepaalt dit team welke vorm van ondersteuning er daarna plaatsvindt. Meestal verzorgt het team zelf deze ondersteuning. Het is ook mogelijk dat we een beroep doen op het netwerk van de ondernemer.

Vanuit Projecten LTO Noord coördineert Fleur Bartels de werkzaamheden rond het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en verzorgt Esther Reinders de communicatie. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze contactpersonen of bezoek de website van het loket.

No Comments Yet.

Leave a comment