Smart Farmer Grid

In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van hun stallen te voorzien van zonnepanelen of zelf windenergie op te wekken. Die grootschalige opwekking van energie betekent in de toekomst een uitdaging voor het elektriciteitsnet in het buitengebied. Hier is flexibiliteit in smart-grid-oplossingen van belang. Toch is er in deze sector nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Daar ligt een kans.

SMART FARMER GRID

Enexis Netbeheer (onderdeel van Enexis Groep) onderzoekt samen met LTO Noord en de Rijksuniversiteit Groningen de vraag: hoe kunnen elektriciteitsvraag en -aanbod in het landelijk-agrarische gebied optimaal op elkaar worden afgestemd, met maximale benutting van het net, maximaal potentieel voor energieneutrale bedrijfsvoering en minimale kosten? In deze pilot genaamd ‘Smart Farmer Grid’ werken we nauw samen met lokale veehouders op het gebied van energiebesparing en de inzet van duurzame energie.

Meer informatie

No Comments Yet.

Leave a comment