Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.
Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt u de kans om deze uitdaging aan te gaan. Als u zich vóór 15 oktober 2017 aanmeldt, krijgt u als melkveehouder (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar de juiste maatregelen op uw erf om erfafspoeling te voorkomen. En die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgt u een stimuleringsbijdrage als u zich voor 15 oktober aanmeldt en weet u zeker dat u na het treffen van maatregelen voldoet aan de wet- en regelgeving.

No Comments Yet.

Leave a comment