Scholing en Ontwikkeling

Goed opgeleide medewerkers van de toekomst

Met alle ontwikkelingen in het groen onderwijs en in de agrarische sector is het des te belangrijker om samen op te blijven trekken. Groen onderwijs zorgt nu en in de toekomst voor de noodzakelijke instroom van goed opgeleide bedrijfsopvolgers en medewerkers in de land- en tuinbouw. Samen met groen onderwijs wil LTO Nederland hierin tot een goede invulling komen voor zowel het regulier onderwijs als leven lang ontwikkelen.

Projecten LTO Noord ondersteunt LTO Nederland hierin door structurele ontmoetingen tussen de groene mbo’s en LTO te organiseren en in te zetten op gezamenlijke communicatie. Daarnaast ondersteunen wij de beleidsadviseurs en bestuurders bij het vormgeven en invulling geven aan onderwijsvisie van LTO.

Neem contact op met Liesbeth van der Vegt voor meer informatie.

No Comments Yet.

Leave a comment