Project Waterpark in Zuid-Holland

LTO Noord en Projecten LTO Noord hebben samen het project Waterpark Zuid-Holland opgezet en bieden hiermee nieuwe kansen voor ondernemers in Zuid-Holland. Uitgangspunt van het Waterpark is het creëren van een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied waarin naast voedselproductie ook waterbeheer, recreatie en landschapsbeheer een belangrijke rol hebben.

Hoe ziet een toekomstige polder in het project waterpark eruit? Wellicht hetzelfde als het landschap er nu al uitziet: een mooie waterrijke polder. Een gebied waar gewerkt wordt aan nieuwe teelten of nieuwe manieren van voedselproductie en daarnaast ook aan water- en landschapsbeheer. Verbreding op het gebied van recreatie en toerisme behoort ook tot de mogelijkheden. Daarom wordt er gezocht naar een sterke relatie tussen het landelijk gebied en de stedelijke omgeving. Belangrijk is dat het initiatief uit het gebied zelf komt.  De komende anderhalf jaar werken we verschillende businesscases uit voor de gebieden Kop van Goeree en de Kagerplassen.

Meer weten over dit project of wilt u misschien aansluiten? Neem dan contact op met Tamar de Jager via tdjager@projectenltonoord.nl of 0622669741.

No Comments Yet.

Leave a comment