Programma Mest & Mineralen

Al vanaf 2013 heeft er een programma Mest & Mineralen in opdracht van LTO Noord gedraaid. Het doel van het Programma is duidelijk: komen tot een balans op de mestmarkt en streven naar een betere benutting en verwaarding van mineralen.

Innovatiekracht bieden en faciliteren van leden
Het thema mestverwerking en verwaarding van mineralen houdt de sector bezig, maar voor veel zaken zijn nog geen goede oplossingen gevonden. Innovatiekracht en ondersteuning hierbij zijn hard nodig. Binnen het programma Mineralen in Balans zijn we aan de slag met het zoeken naar innovatieve oplossingen en het faciliteren van deze oplossingen. Zo assisteren we diverse  mestverwerkingsinitiatieven, helpen leden bij hun vragen, inventariseren de jaarlijkse stand van zaken op het gebied van mestverwerking, geven voorlichting en stimuleren we  melkveehouders om meerjarige verwerkingscontracten af te sluiten.

Projecten LTO Noord verzorgt de programmaleiding en de communicatie. Neem contact op met Kees Kroes voor meer informatie.

No Comments Yet.

Leave a comment