Programma Klimaat en Energie

Met het 'Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren' heeft de sector zich verbonden aan  doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren. Om hier invulling aan te geven heeft LTO Noord het Programma Klimaat en Energie opgezet, waar Projecten LTO Noord mede uitvoering aan gaf.

Pilots Energiebesparing erkende maatregelen
Het programma heeft als doel om ondernemers te helpen tot een energieneutrale bedrijfsvoering te komen, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Zo hebben we twee pilots uitgevoerd inclusief ledenenquête. Hierin werd onderzoek gedaan waar de ondersteuningsbehoefte ligt van de agrarische ondernemers op het thema energiebesparing. Op basis hiervan werd een aanpak ontwikkeld die de ondernemer helpt om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen.

Neem voor meer informatie contact op met Auke Jan Veenstra.

No Comments Yet.

Leave a comment