Pootaardappelacademie

In de Pootaardappelacademie ontmoeten pootgoedtelers, medewerkers van handelshuizen, toeleveranciers, financiële instellingen en andere betrokkenen uit de pootgoedsector elkaar. Door intensief kennis uit te wisselen kunnen pootgoedtelers actief inspelen op veranderende omstandigheden en optredende knelpunten.

Er wordt samengewerkt in bijeenkomsten volgens het principe “boeren leren van boeren”. Deelnemers aan de Pootaardappelacademie volgen themabijeenkomsten, expertisebijeenkomsten en minimaal één praktijkmiddag.

De Pootaardappelacademie is een initiatief van LTO Noord en de handelshuizen en wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, Delphy en partners uit het bedrijfsleven. Projecten LTO Noord verzorgt de projectleiding in Flevoland en Noord Holland.

Neem voor meer informatie contact op met Harrie Vreman.

No Comments Yet.

Leave a comment