Planvorming Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een van de 24 natuurgebieden in Overijssel die aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er voor dit gebied een beheerplan is opgesteld en dat er in het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) een aantal herstelmaatregelen genomen moeten worden. In het geval van Engbertsdijksvenen is dat het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide.

Om dit te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’. Hoe dat moet gebeuren, wordt momenteel onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijskvenen’. Een team deskundigen gaat aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse om uiteindelijk te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan. Dit gebeurt zo veel mogelijk samen met de belanghebbenden in het gebied.

Vanuit Projecten LTO Noord werken drie projectleiders aan dit project. Yvette van Wichen is de Omgevingsmanager en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het gebied. Margreet Jongema is Manager Procesbeheersing. Zij zorgt ervoor dat alles volgens planning verloopt en houdt de financiën en risico’s scherp in de gaten. Linda Aarnink is de Projectondersteuner. Neem voor meer informatie over dit project contact op met Margreet Jongema of Yvette van Wichen.

No Comments Yet.

Leave a comment