PPS Landbouw en Energie

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen. 

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

De PPS Landbouw en Energie wil er aan bijdragen dat agrarische ondernemers concrete handvatten krijgen om duurzame energieproductie en opslag te integreren in hun agrarische bedrijfsvoering. Dat versterkt niet alleen de inkomenspositie van agrariërs, het draagt ook bij aan het versterken van de maatschappelijke acceptatie. Zeker bij een gebiedsgerichte aanpak waarbij agrariërs, gemeenten, lokale energie-coöperaties, MKB ondernemers, Netbeheerders en maatschappelijke organisaties samen werken aan praktische oplossingen om de onbalans in duurzame energie productie en consumptie aan te pakken.

Lees meer over dit project

No Comments Yet.

Leave a comment