Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Het project Bewust Boeren Rijnland levert het bewijs: agrariërs zijn gemotiveerd om mee te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dankzij een Europese financieringsregeling kunnen boeren in aanmerking komen voor allerlei hulpmiddelen. Een veegmachine is daar een mooi voorbeeld van. Daar kan de boer zijn erf mee schoonhouden. Als hij dat op tijd doet, voorkomt hij dat mest- en voerresten tijdens een regenbui van zijn erf afspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen.

Gedurende het project ging de intekening op hulpmiddelen voor op het erf zo hard, dat er een nieuwe subsidieaanvraag wordt voorbereid.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Bonnie Vis via bvis@projectenltonoord.nl of door te bellen naar 06 224 66 009.

No Comments Yet.

Leave a comment