Implementatie KringloopWijzer

KringloopWijzer als managementinstrument

De melkveesector wil zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden. Met de implementatie van de KringloopWijzer (KLW) zet de sector zich in om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De KringloopWijzer stelt de individuele veehouder in staat om beter te sturen op de benutting van mineralen en te besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer.

Samenwerkingsverband
Zuivel NL leidt, in opdracht van het samenwerkingsverband NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB, de praktijkimplementatie. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer en de communicatie in en over het project.

Neem contact op met Dick Koorn voor meer informatie.

Comments are closed.