H2arvester

H2ARVESTER is een unieke oplossing voor het opwekken van schone energie, door de inzet van overvloedig aanwezige landbouwgrond en omzetting in waterstof.

H2ARVESTER is een matrix van zonnepanelen, die zich autonoom verplaatst op de landbouwgronden van akkerbouwers en de melkveehouderij, en over sloten. Doordat de zonnepanelen mobiel zijn, kan H2ARVESTER worden gezien als een ‘extra gewas’ in de rotatieteelt van akkerbouwers. Bij melkveehouders, waar H2ARVESTERs het land doorkruisen tussen het vee of over sloten, is dit letterlijk dubbel gebruik van landbouwgrond en worden extra inkomsten gegenereerd.

No Comments Yet.

Leave a comment