FAB+ Onderzoek naar natuurlijke plaagbestrijders

Met het project FAB+ willen we een tool ontwikkelen voor telers waarin zij advies kunnen vinden over het aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders voor verschillende plagen, gewenste samenstelling van mengsels en advies voor teelmaatreglen. Het project is onderdeel van een groot PPS-project, waarin onderzoek wordt gedaan naar de inzet van natuurlijke plaagbestrijding voor verschillende teelten.

In samenspraak met telers uit Noord-Holland is bepaald waar behoefte is aan meer kennis. Met onderzoekers van de WUR zijn we tot de conclusie gekomen dat er op het gebied van de bestrijding van luis in (consumptie)aardappel en graan al veel bekend is, maar dat deze kennis nog niet is getest in de praktijk van Noord-Holland. Dit gaat komend seizoen (2020) gebeuren op 3 proefbedrijven: in de Haarlemmermeer, in de Beemster en in Hollandse Kroon. Daarnaast is er onder telers behoefte aan meer kennis over de bestrijding van trips in uien. Hierover is nog weinig bekend. We starten daarom dit seizoen met 6 experimenten verspreid over Noord-Holland waarin we een mengsel afgestemd op de natuurlijke vijanden van trips gaan testen en gaan monitoren wat het effect is van deze akkerranden op de tripsdruk.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Tamar de Jager via tdjager@projectenltonoord.nl of 0622669741.

No Comments Yet.

Leave a comment