Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Boeren werken samen met waterschappen aan schoon en voldoende water, onder dat motto is het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in 2014 van start gegaan. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland en wordt samen met de waterschappen en de Ministeries van Economische zaken en Infrastructuur & Milieu uitgevoerd. Het doel is helder: in 2021 is 80% van de knelpunten rondom schoon en voldoende water opgelost.

Boeren en tuinders aan de slag met gebiedsprojecten

Schoon en voldoende water is essentieel voor de land- en tuinbouw. Daarom zijn de projecten binnen DAW zo belangrijk voor de land- en tuinbouw. Ze dragen bij aan een sterkere agrarische sector.

In 2015 is een groot aantal projecten opgestart. Projecten LTO Noord participeert onder andere in het actieplan Bodem en Water Flevoland, Bommelerwaard en Vruchtbare kringloopprojecten.  In 2016 start in Friesland het grootschalige project Schoon erf, schoon water. Meer dan 1800 melkveehouders gaan aan de slag om erfafspoeling van schadelijke stoffen voor het slootwater tegen te gaan en op die manier er voor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert.  Meer informatie over DAW vindt u hier!

Contactpersoon voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer binnen Projecten LTO  Noord is Ton Kraakman.

No Comments Yet.

Leave a comment