Bufferstroken 2.0 met notenbomen

Bufferstroken 2.0 met notenbomen

Een strook grond langs de waterkant inrichten met notenbomen- of struiken kan zowel het milieu als de agrarisch ondernemer winst opleveren. In het project bufferstrook 2.0 stimuleren en inspireren we boeren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken.

 

Extra inkomsten, betere af- en uitspoeling

Een bufferstrook wordt aangelegd langs een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook beschermt het water tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Door notenbomen- of struiken te planten op de strook, wordt de bufferstrook financieel aantrekkelijker voor de agrariër vanwege de extra inkomsten door de notenoogst. Daarnaast blijkt dat een boom de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, wat nog beter is voor de waterkwaliteit.

 

DAW

Bufferstrook 2.0 is een project binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In dit programma zetten we ons in voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in agrarische gebieden. De vermindering van uitspoeling van nutriënten naar het water is een belangrijk aandachtspunt van DAW. Bufferstrook 2.0 kan daaraan bijdragen.

 

Michaela van Leeuwen is projectleider binnen dit project. Neem voor meer informatie over het realiseren van bufferstroken met notenbomen- en struiken en/of ervaringen van agrariërs contact op met Michaela.

No Comments Yet.

Leave a comment