Boeren meten water

Boeren meten water

Het project ‘Boeren Meten Water’ richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit van het agrarisch perceel en de sloot. Agrariërs en waterschappen slaan hiervoor de handen ineen, door samen metingen uit te voeren. Het meten van de bodemvocht en van het zoutgehalte in sloot, drain en grondwater, vergroot de kennis van beide partijen. Bovendien maakt het knelpunten zoals de verzilting van bodem- en oppervlaktewater inzichtelijk.

Bijzondere samenwerking
Door de samenwerking tussen agrariërs en waterschappen op deze manier te stimuleren, hoopt het project meer begrip te bewerkstelligen: begrip voor elkaars standpunten én voor de maatregelen die eventueel genomen moeten worden om de genoemde knelpunten aan te pakken.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Froukje van der Molen of kijk op www.boerenmetenwater.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment