Boer aan het Roer

Boer aan het Roer

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Middels het programma Boer aan het Roer wordt invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector.

Binnen Boer aan het Roer wordt een proeftuin ingericht met daarin plaats voor 70 pilotbedrijven. Dit zijn boerenbedrijven waar innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest worden. De in totaal 42  innovaties zijn gericht op emissiereductie maatregelen, bodem- en waterkwaliteit, circulair veevoer en  sensoring en monitoring. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij.

Meer weten over Boer aan het Roer? Kijk op www.boeraanhetroer.nl of bel naar 088 888 6633.

No Comments Yet.

Leave a comment