AgroZorgwijzer

Het project AgroZorgwijzer is gestart door de zuivelsector om samen met professionele instanties een vangnet te creëren voor melkveehouders met psychosociale problemen. De Nederlandse Zuivel Organisatie, Zuivel NL, het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en Zorg Om Boer en Tuinder werken samen in dit project om erfbetreders en collega-boeren te steunen bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. De AgroZorgwijzer ontwikkelt zelf geen hulpaanbod, maar is de schakel tussen de reguliere hulpverlening en de agrarische sector.

Elsbeth Veltink is als projectleider bij AgroZorgwijzer verantwoordelijk voor training en voorlichting. Ze brengt relevante trainingen voor dit project in kaart en geeft de aanzet - indien nodig - tot de ontwikkeling van nieuwe cursussen. Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth eveltink@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment