Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Binnen het project Werkgeverslijn werken we aan goede huisvesting voor seizoensarbeiders. Die moet leefbaar en veilig zijn. Een keurmerk kan helpen een kwaliteitsslag te maken en gemeenten te motiveren om huisvesting op agrarische bedrijven mogelijk te maken. Bovendien is een keurmerk nodig om de kosten van de huisvesting via de loonstrook te kunnen verrekenen.

Projecten LTO Noord heeft samen met partijen uit de agrarische sector normen en reglementen ontwikkeld voor een Agrarisch Keurmerk Flexwonen. De aanvraag voor accreditatie van het nieuwe Agrarisch Keurmerk Flexwonen is ingediend.

Meer informatie over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen is beschikbaar bij projectleider Peter Baltus. Hij is te bereiken via pbaltus@projectenltonoord.nl of telefonisch door te bellen naar 06 129 200 19.

No Comments Yet.

Leave a comment