‘Pootaardappelteelt blijft in beweging’

Zo’n 50 pootaardappeltelers zijn enthousiast deelnemer aan Pootaardappelacademie Flevoland. ‘Met onderling kennis uitwisselen en nieuwe mogelijkheden uittesten, komen we verder’, stelt teler Michiel Bouma. Met zijn broer, ouders, en oom en tante heeft Bouma een akkerbouwbedrijf in Rutten. Het draait er vooral om pootaardappelen. De maten bewerken in totaal zo’n 300 ha.

Michiel Bouma is sinds de start in 2013 deelnemer aan Pootaardappelacademie Flevoland. ‘Succesvol pootgoed telen, vergt veel kennis.  We kunnen bij de teelt nog veel verbeteren. Dat kan bij de Pootaardappelacademie door van elkaar te leren.’

Wat doet de Pootaardappelacademie dan? ‘De pootaardappelacademie is opgezet om bestaande kennis beter te ontsluiten, nieuwe kennis en nieuwe leervormen te ontwikkelen en gevestigde denkpatronen te doorbreken’, vertelt Harrie Vreman van Projecten LTO Noord. Hij is projectleider van Pootaardappelacademie Flevoland. ‘De spil van de Pootaardappelacademie is het principe ‘boeren leren van boeren’. En bij die kennisuitwisseling betrekken we eveneens andere ketenpartijen, en ook het onderzoek en het onderwijs.’

Projecten LTO Noord zorgt voor de organisatie, de begeleiding van de deelnemersgroepen en de financiering van de academie. Ook alle communicatie-activiteiten rond de Pootaardappelacademie voert Projecten LTO Noord uit.  Onder meer via publicaties over de Pootaardappelacademie op akkernet.net

Telers die meedoen aan Pootaardappelacademie Flevoland zijn verdeeld over min of meer vaste groepen van zo’n 12 personen. Iedere groep komt een keer of vier per jaar bij elkaar. Dit gebeurt steeds op het bedrijf van één van hen. ‘Bij je collega op het bedrijf kijken, is een sterk punt van de Pootaardappelacademie’, vindt Bouma. ‘Praten met anderen en kijken hoe zij het doen, helpt om kritisch te worden op je eigen aanpak.’

Experimenteren
Pootaardappelacademie Flevoland maakt het ook mogelijk om te experimenteren met vernieuwingen in de teelt en bewaring van pootaardappelen. Bouma: ‘De pootaardappelteelt is voortdurend in beweging. Onder meer door veranderende wensen van de afnemers van onze producten. Een trend is bijvoorbeeld dat de industrie in toenemende mate een voorkeur heeft voor fijn pootgoed. Voor ons is het de uitdaging om daaropin te spelen zonder dat het ten koste gaat van de opbrengst per ha.’

Telers van Pootaardappelacademie Flevoland hebben dit jaar onder andere een proef uitgevoerd met kruislings poten. ‘Vorig jaar hebben we hiermee al geëxperimenteerd door handmatig kruislings te poten. Dit jaar konden we werken met een door fabrikant Miedema aangepaste pootmachine.’ Of kruislings poten kan bijdragen aan een meer gewenste sortering weet Bouma nog niet.

Financieel gezien staat Pootaardappelacademie Flevoland inmiddels op eigen benen. Deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage en daarnaast zijn er diverse sponsoren uit het agrarisch bedrijfsleven die de activiteiten van de Pootaardappelacademie ondersteunen. Het werven van de sponsoren hoort tot de taken van Vreman van Projecten LTO Noord. Het bezoeken van sponsoren doet hij vaak samen met een teler, bijvoorbeeld Michiel Bouma. ‘Mensen uit de praktijk kunnen het belang van de Pootaardappelacademie voor de pootaardappelteelt het best duidelijk maken.’

Dit artikel verscheen eerder ook in Nieuwe Oogst. Tekst en foto door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment