Pilot met nieuwe meststoffen

Onder de noemer ‘Een kunstmestvrije Achterhoek’ streeft LTO Noord samen met andere partijen in de Achterhoek naar het sluiten van kringlopen. Onder meer door het benutten van meststoffen die vrijkomen bij mestverwerking. Het plan is om volgend jaar met een pilot te beginnen. Projectleider Kees Kroes is betrokken bij dit initiatief. 

Het klinkt heel logisch: benut eerst de mineralen uit dierlijke mest voordat je naar kunstmest grijpt. Dit betekent voor de Achterhoek dat minder mest een bestemming buiten het gebied moet vinden, dat mestverwerking goed van de grond komt en dat boeren producten van de mestverwerkers gebruiken bij de bemesting van hun percelen.

Circulaire aanpak

‘Zo’n circulaire aanpak is goed voor economie en milieu’, stelt Roelof Coster. Hij heeft in IJhorst (Ov.) een bedrijf met melkvee, rosé kalveren, akkerbouw en een loonwerktak. Coster is regiobestuurder bij LTO Noord, en heeft mest en mineralen in zijn portefeuille.

Project Kunstmestvrije Achterhoek bestaat uit meerdere onderdelen die de komende jaren in samenhang van de grond moeten komen. ‘Een goed vertrekpunt is de financiële steun die provincie Gelderland heeft toegezegd. Stimuleren werkt beter dan extra regels zoals je in sommige andere provincies ziet’, vindt Coster. 7,5 ton subsidie is er voor het opzetten van drie mestverwerkingsinitiatieven en 2,5 ton is bedoeld voor coördinatie van de mestverwerkingsketen, en om in de praktijk ervaring op te doen.

Geen kunstmestverbod

‘Overigens zijn we beslist niet uit op een verbod op het gebruik van kunstmest’, stelt Kees Kroes van Projecten LTO Noord en projectleider van Kunstmestvrije Achterhoek. ‘Waar het om gaat is dat grondgebruikers uit de voeten kunnen met de meststoffen die de mestverwerkers straks gaan maken. De afgelopen jaren hebben we gezien dat laagwaardige mestverwerking niet altijd producten oplevert waar grondgebruikers op zitten te wachten. Soms past de mineralenverhouding niet, zijn de gehaltes te laag of komen producten beschikbaar in periodes waarin boeren ze niet kunnen gebruiken.’

Diverse percelen

Projectleider Kroes hoopt dat er de komende jaren mogelijkheden ontstaan om diverse percelen in de Achterhoek met nieuwe producten te bemesten. ‘Als boeren bij collega’s zien dat iets werkt, beginnen ze er zelf ook mee. Zo’n aanpak werkt het best.’

Pilotstatus

De initiatiefnemers van Kunstmestvrije Achterhoek zijn met steun van provincie Gelderland in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om toestemming te krijgen voor een pilot met een aantal bedrijven. ‘ Een belangrijke reden voor de noodzaak van een pilotstatus is dat regelgeving het gebruik van ‘nieuwe meststoffen’ flink belemmert. Kroes: ‘De EU is goed op weg om ook meststoffen die gemaakt zijn van dierlijke mest verhandelbaar te maken. Maar toestemming om deze producten in plaats van kunstmest te gebruiken, moet nog geregeld worden. We moeten zwart op wit hebben dat iemand die een meststof van een mestverwerker als kunstmest gebruikt, niet in de problemen komt. Ook niet als die meststof gemaakt is van varkensmest.’

Kroes en Coster waken voor te hooggespannen verwachtingen. ‘Het zal nog jaren duren voordat boeren in de Achterhoek grootschalig met nieuwe meststoffen werken in combinatie met hun eigen dierlijke mest. Wel hopen we daar vanaf volgend jaar kleinschalig mee aan de slag te kunnen.’

Tekst en foto door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord

No Comments Yet.

Leave a comment