Veel ontwikkelingen binnen Programma Klimaat en Energie

Het Programma Klimaat en Energie coördineert de activiteiten van LTO Noord op het gebied van klimaat en energie. Auke Jan Veenstra is programmamanager en naast hem zijn meerdere collega’s van Projecten LTO Noord betrokken. Zij informeren en faciliteren leden om te komen tot een energieneutrale bedrijfsvoering tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Het Programma Klimaat en Energie loopt van 2015 tot en met 2017. Programmamanager Auke Jan: “We willen ondernemers laten zien dat ze kostenvoordelen kunnen behalen en geld kunnen verdienen door actief bezig te zijn met klimaat en energie. Dit is nodig voor de marktpositie van de ondernemer op lange termijn.”

Er zijn binnen het Programma Klimaat en Energie veel mooie ontwikkelingen gaande. Auke Jan: “Wij organiseerden eind 2015 bijvoorbeeld een bestuurdersbijeenkomst in regio Oost, waar we samen met bestuurders informatie hebben uitgewisseld over wat er lokaal speelt en waar volgens de bestuurders behoefte aan is. Een positieve bijeenkomst, waar we vervolg aan geven. Een dergelijke bijeenkomst werken we in de loop van 2016 uit met onze bestuurders in Noord en West.”

Wouter Veefkind, projectleider binnen het programma, vult aan: “Het Programma houdt leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond wetgeving en subsidies in onze nieuwsbrieven, waarin ook inspirerende verhalen van voorlopers in de sector worden gedeeld. Daarnaast werd er een erkende maatregelenlijst voor energiebesparing ontwikkeld in opdracht van Infomil en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook wordt er binnen het Programma hard gewerkt aan het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een Expertisecentrum Energiebesparing.”

Voor de stuurgroep ENM in de provincie Utrecht diende het Programma Klimaat en Energie een AVP-aanvraag in voor demobedrijven energieneutrale melkveehouderij. Auke Jan: “Hiermee werken we aan afspraken waaraan LTO Noord zich committeerde in het Agroconvenant Schoon en Zuinig en het Energieakkoord.”

No Comments Yet.

Leave a comment