Online Farm Visit gedemonstreerd tijdens ATH-beurs

De boerderij vanuit je broekzak een toekomstdroom? Als het aan Projecten LTO Noord ligt niet. Tijdens de ATH-beurs konden bezoekers op vrijdag 9 september kennis maken met de mogelijkheid om live verbinding met stal en wei te maken. Projecten LTO Noord heeft met Wageningen UR een infrastructuur ontwikkeld waarmee het mogelijk is om virtueel rondgeleid te worden op een boerderij.

Realtime kennisoverdracht via internet
Projecten LTO Noord mocht tijdens de ATH-beurs haar projecten laten zien die passen bij het thema smart farming. Het project Online Farm Visit sluit naadloos aan bij dit thema. Op het festivalterrein van LTO Noord demonstreerde  Projecten LTON Noord de mogelijkheid van realtime kennisoverdracht via internet.

Live verbinding met stal en wei
Met Online Farm Visit kunnen in eerste instantie studenten realtime interactief op afstand meekijken in de stal bij de innovatiecentra Dairy Campus en VIC Sterksel. In de toekomst biedt Online Farm Visit niet alleen aan het agrarisch onderwijs, maar ook aan boeren en erfbetreders tal van mogelijkheden. Denk aan het virtueel bezoeken van buitenlandse innovaties, een half uurtje contact met de dierenarts, veevoederadviseur of boekhouder. Hiermee sluiten onderwijsinstellingen goed aan op de praktijk en vermijden ondernemers de risico’s op ziekteverspreiding. De boerderij vanuit je broekzak.

Praktijkrijp maken
In samenwerking met Wageningen UR ontwikkelt Projecten LTO Noord Online Farm Visit. Esther Reinders is namens Projecten LTO Noord verantwoordelijk. Na eerdere succesvolle experimenten worden nu met een aantal agrarische onderwijsinstellingen de mogelijkheden en behoeften verkend om Online Farm Visit in de loop van 2017 op grotere schaal uit te kunnen rollen.

online-farm-visit-beeldmerk

No Comments Yet.

Leave a comment