Ondersteuning agrariërs tijdens crisis

Onze projectleiders leveren dagelijks een bijdrage aan het versterken van de positie van agrarische werkgevers en in het bijzonder LTO-leden, zeker ook nu tijdens de coronacrisis. Het virus heeft voor boeren en tuinders niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben.
Taskforce Arbeid

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw met projectleiders Liesbeth van der Vegt, Peter Baltus en projectleiders communicatie Mirthe Post, Hetty de Wit en Marleen van Mier is aangesloten bij de Taskforce Arbeid. Het team houdt agrarische werkgevers dagelijks op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis en arbeid, organiseert webinars (1e webinar meer dan 700 kijkers) en lanceerde een FAQ-pagina (2121 individuele bezoekers) met daarop het antwoord op veelgestelde vragen over hoe om te gaan met deze nieuwe situatie. Daarnaast heeft de Taskforce Arbeid geresulteerd in de lancering van twee platforms waar vraag en aanbod op het gebied van arbeid elkaar kunnen vinden, namelijk www.helponsoogsten.nl en www.werkenindelandentuinbouw.nl. De Werkgeverslijn is er voor alle agrarische werkgevers.

Vertrouwensloket en Agro Zorgwijzer

Met ledenzorg van LTO Noord is steun op touw gezet voor leden die door de coronacrisis op persoonlijk vlak in de knel komen. Drie projectleiders maken deel uit van het ledenzorgteam om tijdens deze crisis ledenzorg versneld inhoud te geven en beter zichtbaar te maken: Projectleiders Elsbeth Timmerman en Fleur Bartels zijn betrokken vanwege hun ervaring met en inzet bij de Agro Zorgwijzer en het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Projectleider Esther Reinders verzorgt de communicatie.

Het Ledenzorgteam heeft met alle betrokken disciplines intensieve afstemming, houdt met behulp van de Agro-zorgnetwerkkaart contact met de professionele reguliere hulpverlening en werkt samen met diverse onafhankelijke coaches, Zorg om Boer en Tuinder, AgroZorgwijzer en de professionals van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Esther Reinders via ereinders@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677. Hulp of ondersteuning nodig? Bel voor ledenzorg naar het LTO Noord Informatiecentrum via 088 - 888 6666.  


No Comments Yet.

Leave a comment