Omgevingsmanager: antenne in het gebied en schakel naar het kernteam

In maart vorig jaar ben ik gestart als Omgevingsmanager binnen het project Planvorming Engbertsdijksvenen. Een gebiedsproces in het kader van Natura 2000 met veel betrokkenen en belanghebbenden. In dit proces spelen veel verschillende belangen en was er onder de omwonenden veel onzekerheid. Wat gaat er met het gebied gebeuren? Welke maatregelen worden er genomen  en wat zijn de gevolgen voor mijn woning of de toekomst van mijn bedrijf? Daarnaast is er onder deze mensen veel kennis van het gebied. Veel mensen wonen of boeren er al hun hele leven. Die kennis inzetten en benutten kan veel waardevolle informatie opleveren. Kortom: allemaal redenen om de tijd te nemen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met deze mensen.

Antenne in het gebied en schakel naar het kernteam

Vorig voorjaar ben ik gestart met een uitgebreide kennismakingsronde. Ik heb boeren, landeigenaren,  burgers en vertegenwoordigers van plaatselijke belangen en natuurorganisaties  gesproken. Gewoon thuis aan de keukentafel konden zij hun verhaal kwijt. Deze gesprekken gaven mij al snel een goed beeld van wat er leeft. Ik fungeerde als het ware als antenne in het gebied en ving veel signalen op. Deze signalen nam ik mee naar huis en besprak ik in het team.

Na een korte analyse werd mij duidelijk dat er in de verschillende gebieden om de Engbertsdijksvenen heen verschillende zorgen en vragen leven. Dat had gevolgen voor onze manier van communiceren richting deze mensen. We besloten als kernteam van het project om kleinschalige achterbanbijeenkomsten te organiseren per doelgroep. En dat werkt!

Diepgaande gesprekken met betrokkenen

Inmiddels hebben we er al een aantal georganiseerd en zijn we goed in gesprek met de omwonenden. We betrekken hen bij onderzoeken waar dat mogelijk is en nemen hen mee in de stappen die we in het project zetten.  Ze weten wie ze kunnen benaderen voor vragen en weten de weg te vinden als ze behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. En dat gebeurt nu steeds vaker. Wat begon als een kennismakingsronde mondt nu uit in intensieve contacten en diepgaande gesprekken. Natuurlijk kan ik niet alle onzekerheden wegnemen, maar ik kan hen wel goed informeren over wat er staat te gebeuren en duidelijkheid scheppen. Hiermee kunnen ze zelf aan de slag en bepalen wat voor hen de beste stap naar de toekomst toe is.

Yvette van Wichen

No Comments Yet.

Leave a comment