Notenteelt

Ontdek de voordelen van agroforestry en notenteelt

Steeds meer agrarische ondernemers overwegen de teelt van noten of ander soort bomen (agroforestry). In binnen- en buitenland groeit de vraag naar noten en de bomenteelt is goed te combineren met de akkerbouw, tuinbouw of veehouderij. Daarnaast hebben (noten)bomen een gunstige invloed op de kwaliteit van bodem en water en draagt het bij aan biodiversiteit en kringlooplandbouw. Geen wonder dus dat er steeds meer interesse is voor deze vorm van natuurinclusieve landbouw!

Vanuit verschillende projecten willen we agrariërs kennis bieden over agroforestry en notenteelt. Zowel beginners als gevorderde notentelers kunnen bij ons terecht voor informatie. Kijk hieronder welke cursussen en bijeenkomsten we u in 2020 kunnen bieden en meld u direct aan. Vol is vol!

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuwe bijeenkomsten? Laat uw mailadres dan achter via dit aanmeldformulier.

Oriëntatiebijeenkomsten

Bent u een beginner in de notenteelt of agroforestry en wilt u meer informatie over de mogelijkheden die het telen van noten u kan bieden? Kom dan naar onze gratis oriëntatiebijeenkomsten! We gaan in op onder andere agroforestry, notenteelt in combinatie met veehouderij- of akkerbouw, soorten notenbomen en afzetmogelijkheden.

Houd onze website in de gaten voor de data van bijeenkomsten.

Verdiepende bijeenkomsten

Bent u al overtuigd van de voordelen van de notenteelt en/of agroforestry? Heeft u misschien zelfs al een notenboom geplant? Maar wilt u toch meer kennis over rassenkeuze, snoeien, afzetmarkt of verzorging van uw (toekomstige) notenbomen? Kom dan naar een van onze gratis verdiepende bijeenkomsten of ga mee op excursie.

Verdiepende bijeenkomsten en excursies

Wet- en regelgeving RVO en notenteelt
Onder ondernemers die (noten)bomen aanplanten in verschillende agrarische systemen bestaat onduidelijkheid omtrent de GLB-regels. Want hoeveel mest mag je gebruiken? Onder welke code val ik? Tijdens deze online bijeenkomst krijgt u tekst en uitleg over de geldende richtlijnen. Aanmelden is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de online bijeenkomst. Aanmelden kan hier.
Economie en notenteelt
Kan notenteelt op uw bedrijf uit? Ontdek het tijdens deze bijeenkomst. Wij helpen u om uit te rekenen of notenteelt op uw bedrijf gunstig is. Wat zijn de investeringen, wat zijn de kosten, wat zijn de opbrengsten? Neem u laptop mee dan berekenen we het samen!
Excursie: mechanisatie en snoei bij hazelnoten
Tijdens deze excursie naar een hazelnotenbedrijf leert u zelf snoeien. U gaat zelf aan de slag en u krijgt uitleg over handmatig en mechanisch snoeien. Natuurlijk krijgt u ook een rondleiding.
Excursie: ziekten, plagen en preventie walnoten
Ga mee naar een walnotenplantage. Naast een rondleiding wordt ook een workshop Integrated Pest Management gegeven (IPM). Welke ziekten en plagen zijn er? Wat kan ik er aan doen en hoe kan ik het voorkomen? Ontdek het tijdens de excursie.

Meld u aan via het aanmeldformulier

Meer informatie

Meer informatie over de notenteelt en agroforestry? Neem dan contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@projectenltonoord.nl of Ton Baltissen via ton.baltissen@cropeye.com.