Notenteelt biedt volop kansen als extra tak

De teelt van noten biedt goede mogelijkheden als extra tak op diverse agrarische bedrijven. In project Bufferstroken 2.0 onderzoekenboeren met waterschap Rijn & IJssel, Cropeye en Projecten LTO Noord de mogelijkheden van het inrichten van zogenoemde bufferstroken met notenbomen en -struiken.

‘Bij ieder paaltje gaan we de komende maanden een notenboom planten.’ Edward Nijk wijst naar een perceel grond waar groepjes kippen scharrelen en waar hier en daar een paaltje staat. Nijk is ondernemer bij biologisch bedrijf De Nieuwe Baankreis in Almen. Het is de bedoeling dat Nijkde komende jaren het bedrijf overneemt van de huidige eigenaren Ron en Gracia Verdel. De Nieuwe Baankreis heeft twee takken: legkippen en wijnbouw. De wijngaard doet dienst als uitloop voor de kippen.

Verdienmodel mooi meegenomen

En dat zal ook het geval zijn bij de hectare walnoten bomen die Nijk en Verdel gaan inplanten. ‘Het belang van de kippen komt op de eerste plaats. Dat is bij de wijngaard zo, en dat zal ook in de uitloop met notenbomen het geval zijn’, zegt Verdel. ‘Ons doel is om de uitloop voor kippen zo aantrekkelijk te maken dat er ’s middags geen kip meer in de stallen te vinden is. Een groot pluspunt van struiken of bomen in een uitloop is dat ze de kippenschuilgelegenheid bieden. Wij zien het als ‘mooi meegenomen’ dat je met de begroeiing,in dit geval notenbomen ook een verdienmodel kunt maken.’

 De ondernemers doen mee aan project Bufferstroken 2.0. Dit project stimuleert boeren in het werkgebied van waterschap Rijn & IJssel om zogenoemde bufferstroken te gebruiken voor de notenteelt. Een bufferstrook iseen stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Extra tak

‘Vrijwel alle noten die we in Nederland consumeren komen uit het buitenland. Wellicht kan dat de komende jaren gaan veranderen, want we zien goede kansen voor de teelt van walnoten en hazelnoten als extra tak op agrarische bedrijven in Nederland’, zegt Michaela van Leeuwen van Projecten LTO Noord. Ze is projectleider van Bufferstroken 2.0.

Duurzame productie

‘Notenteelt verbetert de bodem, en produceert plantaardige eiwitten. De vooruitzichten voor de toekomstige afzetmogelijkheden van noten zijn gunstig. Ze passen bij de noodzakelijke eiwittransitie waarbij plantaardige eiwitbronnen [zoals noten]  in de plaats komen van dierlijke eiwitten.’Volgens Van Leeuwen laat de teelt van noten zich goed combineren met andere vorm van landgebruik. ‘Bijvoorbeeld grasland en walnotenteelt gaan prima samen.’ 

Nijk: ‘We zien de teelt van noten als een extra activiteit die goed past bij de duurzame productie die we op dit bedrijf nastreven. Notenbomen zorgen niet alleen voor extra opbrengsten, ze leggen ook CO2 vast,dragen bij aan meer biodiversiteit en helpen om uitspoeling van nutriënten te voorkomen.’

Meer informatie

Notenteelt kan volvelds of als bufferstrook. Wilt u geheel omschakelen naar notenteler of alleen langs watergangen of incourante hoeken een notengaard? Beide geeft goede saldi per hectare. Noten produceren plantaardige eiwit, legt CO2 vast, voorkomt uit- en afspoeling van nutriënten, bevordert bodembiodiversiteit. Iets voor u? Neem voor meer informatie contact op met Michaëla van Leeuwen.

No Comments Yet.

Leave a comment