Notenbijeenkomst in Luttelgeest

Fysieke bijeenkomsten mogen weer! Vanuit de projecten Noten uit Overijssel en Natuur-inclusief werden mede door projectleider Michaela van Leeuwen op 16 juni bijeenkomsten georganiseerd op walnotenplantage Swannepôlle te Luttelgeest. De goede opkomst (wel beperkt tot max 30 deelnemers i.v.m. corona) gaf aan dat ondernemers er ook weer op uit willen om kennis te vergaren en de toepassing daarvan in de praktijk te zien.
Ongepelde walnoten

Swannepôlle is gestart in de begin jaren 90 van de vorige eeuw. Hoewel agoforestry nog niet in beeld was zoals nu, startten Huub en Eva Schepers in 1994 met de aanplant van een houtwal, gevolgd door aanplant met walnoten- en hazelnotenteelt en als tussengewas duindoorn. Vooral duindoorn was in de eerste jaren een interessant gewas met toepassingen voor jam, sap en wijn. Vanwege die afzet zijn ze tot 2016 SKAL gecertificeerd geweest. Nu ca 25 jaar later staan er alleen nog de walnotenbomen en een enkel hazelaar en duindoorn. Hun afzet is nu ongepelde walnoten. De deelnemers werden bijgepraat over rassenkeuze, de ervaringen op gebied van oogsten en drogen, maar ook over wat er niet was goed gegaan. Zo kunnen nieuw startende ondernemers beter van start gaan met notenteelt

Ziekten en plagen

Vanwege zijn betrokkenheid bij Wageningen University and Research en IPM (Integrated Pest Management) werd een deel van de bijeenkomst ingevuld met een workshop geïntegreerde gewasbescherming (IPM) walnoot. Huub nam de deelnemers mee in de 8 stappen van IPM en hoe je die moest aanpakken voor walnoot. Daartoe werden een aantal ziekten en plagen besproken zoals bacteriebrand, bladvlekkenziekte, okkernootviltvlieg en walnootboorvlieg. De levenscyclus van de ziekte of plaag werden besproken en welke (preventieve) maatregelen mogelijk zijn. Dat waarnemen (monitoring) daarbij een belangrijke rol speelt moge duidelijk zijn. Hoewel Swannepôlle biologisch is blijven telen werd ook aandacht gegeven aan de chemische gewasbescherming. Voor notenteelt zijn die nog zeer beperkt i.v.m. de beperkte toelatingen.

Natuurlijk werden de deelnemers daarna rondgeleid lang de droog unit (vergelijkbaar aan bloembollen met kuubskisten voor droogwand) en over de plantage. Het overbrengen van hun kennis en ervaring op ondernemers die willen starten met notenteelt of geïntegreerde gewasbescherming werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. En de bijeenkomsten werden natuurlijk afgesloten met het proeven en beoordelen van de smaak van verschillende walnotenrassen.

Meer informatie

Ook op walnotenexcursie? Meer weten over agroforestry en de notenteelt? Kijk dan op www.projectenltonoord.nl/notenteelt

No Comments Yet.

Leave a comment