Nitraatconcentraties meten met je smartphone

Deltares heeft een Nitraat Smartphone App ontwikkeld om het voor boeren en burgers mogelijk te maken op een eenvoudige manier nitraatmetingen te doen en te delen. Het project beoogt agrariërs te laten participeren in het verzamelen van waterkwaliteitsmetingen om de relatie te kunnen leggen tussen (verschillen in) landbouwkundig handelen en de waterkwaliteit. Daarvoor is een meetmethode nodig die de deelnemende agrariërs in staat stelt zelf metingen uit te voeren en de meetinformatie te delen. Dit willen we realiseren door teststrips voor waterkwaliteit uit te lezen en verzenden met een smartphone.

Primeur voor Achterhoekse veehouders

De eerste agrariërs die de nitraat app in de zomer van 2016 gaan testen zijn deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek. 250 boeren werken daar samen met Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Vitens, forFarmers, LTO-noord en Rabobank aan het verminderen van de verliezen van nitraat en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Samen met Vitens en Waterschap Rijn en IJssel heeft Deltares het project 'Grondwatermakers van de Achterhoek' opgezet om beter inzicht te krijgen in waar en wanneer nitraat uitspoelt en hoe dat gerelateerd is aan bijvoorbeeld landgebruik, bodemcondities, hydrologie en weersomstandigheden. Als we dat in beeld hebben weten we ook welke maatregelen het meest effectief zijn.

No Comments Yet.

Leave a comment