Nieuwe fase voor Proeftuin Natura 2000

Proeftuin Natura 2000 gaat een nieuwe fase in. De Provincie Overijssel heeft eind 2015 groen licht gegeven voor het project ‘Proef op de Som’. Samen met 28 praktijkbedrijven wordt de verzamelde informatie over ammoniakreductie verder geschikt gemaakt voor toepassing door een brede groep veehouders binnen én buiten Overijssel. Cathy van Dijk is namens Projecten LTO Noord projectleider.

De afgelopen vier jaar heeft de Proeftuin met een kleine groep (pilot)veehouders en adviseurs veel kennis en praktijkervaring opgedaan rond de vermindering van ammoniakemissie. Cathy van Dijk: “De focus lag binnen de Proeftuin voornamelijk op het ontwikkelen van maatregelen. De praktijkervaringen van veehouders met het gebruiken en inpassen van deze maatregelen in de bedrijfsvoering waren zeer belangrijk maar stonden vooral ten dienste van de inhoudelijke ontwikkeling van de maatregel. Binnen Proef op de Som gaan we aan de slag om juist die ervaring nu voor melkveehouders zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. We willen melkveehouders zo optimaal mogelijk bedienen met maatregelen en instrumenten die goed bij het eigen bedrijf en de bedrijfsvoering passen.”

Aansluiten op de individuele ondernemer
De Proeftuin weet dat geen enkele ondernemer hetzelfde is. Denk maar eens aan het verschil in bedrijf, omgevingsfactoren, karakter, ambities, informatie- en leerbehoefte etcetera. Volgens projectleider Cathy staat de diversiteit van ondernemers centraal in het project. “We gaan beschikbare informatie zo aanpassen en aanvullen dat deze aansluit op de individuele ondernemer. Dit doen we in samenwerking met 28 praktijkbedrijven, die een bijdrage leveren aan het behapbaar maken van de informatie. Daarnaast blijven we kennis ontwikkelen en delen met veehouders, om hen te motiveren en te stimuleren om met ammoniakreductie aan de slag te gaan.”

Binnenkort wordt via de website http://www.proeftuinnatura2000.nl/ meer bekend over de invulling van Proef op de Som en de mogelijkheid tot deelname. Proef op de Som is een initiatief van Wageningen UR en LTO Noord. Net als voorgaande jaren geven Wageningen UR en Projecten LTO Noord  gezamenlijk invulling aan de uitvoering van het project.

No Comments Yet.

Leave a comment