Nieuw seizoen met ‘groene’ kunstmest

In de Achterhoek is 15 maart de aftrap gegeven voor een nieuw seizoen van het project Kunstmestvrije Achterhoek. Onze projectleider Kees Kroes begeleidt deze pilot waarbij boeren geen kunstmest meer gebruiken, maar zogeheten Groene Weide Meststof. In Tubantia stond onderstaand artikel over de proef.


HENGELO/ GEESTEREN - De weg is vrij voor Achterhoekse kunstmest, gewonnen uit varkensmest. Na de Europese Unie heeft ook Den Haag toestemming gegeven voor een proef in de Achterhoek, waardoor dit jaar bij 55 boeren met de nieuwe kunstmest gewerkt kan worden.

Op 15 maart was in Geesteren de aftrap van het demonstratieprogramma 2019 van de Groene Weide Meststof, zoals de nieuwe kunstmest is gedoopt. De Groene Weide Meststof wordt gemaakt in de biovergistingsinstallatie van Groot-Zevert in Beltrum. Het is kunstmest die gewonnen wordt uit voornamelijk varkensmest.

De proef is een belangrijke stap in het project Kunstmestvrije Achterhoek. Hierbij wordt er naar gestreefd dat boeren in de regio kunnen werken zonder kunstmest die van buiten de regio wordt ingekocht. Het kost veel fossiele brandstof om die kunstmest te maken, en het kost de boeren geld om de kunstmest in te kopen. De verwerking van regionale varkensmest tot kunstmest is ook een volgende stap richting kringlooplandbouw. Hierbij worden alle overtollige stoffen die de boerenbedrijven produceren, lokaal hergebruikt.

Ontheffing van ‘Brussel’

Voor de proef was een ontheffing van de regels nodig uit Brussel en Den Haag. De Achterhoek heeft die als enige in Europa gekregen. ,,In de mestwetgeving is een strikte scheiding tussen dierlijke mest en kunstmest. Van beide mag de boer maar een beperkte hoeveelheid gebruiken, en dierlijke mest mag niet als kunstmest worden ingezet. Dat gebeurt hier wel. Daarom was de ontheffing nodig’', legt Zwier van der Vegte van proefboerderij De Marke in Hengelo uit. Op De Marke, onderdeel van Wageningen Universiteit, en negen andere Achterhoekse boerenbedrijven is in 2018 ervaring opgedaan met de ‘groene kunstmest’.

,,Daaruit bleek dat deze net zo goed werkt als reguliere kunstmest’', aldus Arjan Prinsen van Groot-Zevert. Op De Marke wordt door Wageningse wetenschappers in 2019 onderzoek gedaan naar de werking bij onder andere maïs.

,,Dat is nodig om definitieve toestemming te krijgen voor het gebruik’', aldus Van der Vegte. Arjan Prinsen verwacht een grote toekomst voor de Groene Weide Meststof. ,,Het past helemaal in de visie op kringlooplandbouw van minister Schouten van Landbouw. Het is goed voor het halen van de klimaatdoelen en voor de werkgelegenheid in de Achterhoek.’'

600 hectare

De nieuwe kunstmest wordt dit jaar gebruikt op 600 hectare grasland, verdeeld over 55 boeren. De komende jaren wordt een groei verwacht naar 150 boeren met 7500 hectare land, deels grasland, deels andere gewassen. Morgen begint op boerderij De Melktap in Geesteren het demonstratieprogramma 2019 van de Groene Weide Meststof officieel.

Dit artikel stond eerder in Tubantia.

No Comments Yet.

Leave a comment