Netwerk ‘Lamsvlees, lekker dichtbij’ wil groeien

Een van de activiteiten onder de hoede van Projecten LTO Noord is het netwerk ‘Lamsvlees, lekker dichtbij’. De deelnemende schapenhouders zoeken collega’s die ook mee willen doen. Hun ambitie is een landelijk dekkend netwerk te vormen van schapenhouders met huisverkoop, zodat elke burger lokaal laagdrempelig lamsvlees kan kopen. Yvette van Wichen is projectleider.

In een eenvoudige Romneystal lopen diverse ooien met lammetjes. Ze zijn van het Hampshire Down ras. Toen Harry Westerink in Hulshorst (Gld.) vijftien jaar geleden begon met schapen koos hij vooral voor dit ras vanwege het aansprekende uiterlijk. Inmiddels weet Westerink dat zijn schapen vlees van goede kwaliteit leveren. Hij doet zijn best om de waarde van het vlees te verzilveren, en met zijn hobby ook wat te verdienen. ,,Echter, als je je lammeren via de handel verkoopt, valt het vaak niet mee om er wat aan over te houden’, zegt Westerink. ,,Daarom ben ik een paar jaar geleden mee gaan doen aan netwerkgroep ‘Lamsvlees, lekker dichtbij’.

Netwerkgroep
Netwerk ‘Lamsvlees lekker dichtbij’ richt zich op eigen afzet van vlees. De netwerkdeelnemers werken aan het verkopen van lamsvlees op het eigen bedrijf en de wijze waarop zij als bedrijf zichtbaar zijn voor (potentiële) klanten. De netwerkgroep telt momenteel tien deelnemers verspreid over het land. Deze schapenhouders werken met verschillende rassen. Hun bedrijven zijn ook zeer divers en variëren van hobbymatig tot professioneel.

In de persoon van projectleider Yvette van Wichen begeleidt Projecten LTO Noord de netwerkgroep. ,,Een gemeenschappelijke noemer voor alle netwerkdeelnemers is dat ze meer grip willen krijgen op de afzet van hun dieren”, zegt Van Wichen. ,,De deelnemers willen door huisverkoop van lamsvlees de regie houden in de eigen keten.” De groep komt eens per twee-drie maanden bijeen, steeds bij iemand anders op de boerderij, vooral om informatie uit te wisselen.

Een gegeven waar de netwerkdeelnemers regelmatig tegenaan lopen is dat de gemiddelde Nederlander nauwelijks bekend is met lamsvlees. ,,We moeten mensen eerst kennis laten maken met ons mooie product voordat het kunnen verkopen. Dat geldt zelfs voor collega schapenhouders, ze eten zelf eigenlijk nauwelijks lamsvlees”, zegt netwerkdeelnemers José Dood. Zij heeft samen met haar man een begrazingsbedrijf met heideschapen in Bornerbroek (Ov.).

netwerkgroep (1 van 1)Social media
Het aanspreken van nieuwe consumenten proberen de leden van het netwerk onder meer te doen via online-activiteiten. Naast de gezamenlijke website www.lamsvleeslekkerdichtbij.nl zijn ze individueel druk met het profileren van hun eigen bedrijven via social media als Facebook en Twitter.

De schapenhouders volgden daartoe een ‘training social media’. Westerink: ,,Verkopen van vlees is heel wat anders dan het houden van dieren. Voor ons is het een nieuwe tak van sport waarbij er nog veel te leren valt.” Naast promotieactiviteiten ondersteunen de netwerkleden elkaar ook bij productontwikkeling. ,,Zo hebben we recent lamsburgers en feestballen gelanceerd”, zegt deelnemer Esther van Kemp uit Arnhem.

Aanmelden
De netwerkgroep streeft naar een landelijk netwerk van schapenhouders met huisverkoop. Om dat te bereiken zijn meer deelnemers nodig. Liefst uit alle provincies van het land. Wie mee wil doen aan het netwerk of meer informatie wil, kan terecht bij netwerkbegeleider Yvette van Wichen van Projecten LTO Noord. Tel. 06-53723760 of mail.

Dit artikel stond op 23 januari 2015 ook in Nieuwe Oogst. Tekst en foto door Berrie Klein Swormink voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment