Netwerk Boeren en Buren

Welke leerpunten en ervaringen zijn er in dialogen rondom veehouderijbedrijven? Dat was in 2014 onderwerp van een studie met o.a. Projecten LTO Noord. Ervaringsdeskundigen uit vier bestaande netwerken begeleidden het project. De belangrijkste conclusie was dat het proces rondom de dialoog en de intrinsieke motivatie van de deelnemers belangrijke succesfactoren zijn.

Het uitwisselen van ervaringen rondom dialoog voeren, bleek een belangrijke meerwaarde tussen begeleiders te zijn. Daarom organiseert het project lerende netwerken. Onder de naam Boeren&Buren is in 2014 een eerste bijeenkomst inclusief workshops georganiseerd. Deze aanpak bleek succesvol. Eind maart 2015 werd de vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Neem contact op met Yvette van Wichen voor meer informatie.