Missie en strategie

Projecten LTO Noord wil gezien worden als de natuurlijke partner die klanten op professionele wijze helpt bij het oplossen van vraagstukken op het terrein van de ontwikkeling van het landelijk gebied en het ontwikkelen van een duurzame positie voor de (agrarische) ondernemers in markt en maatschappij.

Projecten LTO Noord wil haar doel bereiken door het leiden en uitvoeren van projecten en processen, gericht op het ontwikkelen van het landelijk gebied en het ontwikkelen van een duurzame positie voor de (agrarische) ondernemers in de markt en de maatschappij.

Projecten LTO Noord wil een gezond rendement behalen waarmee de continuïteit en professionaliteit van de organisatie kan worden geborgd evenals een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Projecten LTO Noord vervult in de markt de rol van initiator, trekker en verbinder, procesmanager, uitvoerder en communicator.