Meters maken met integrale aanpak milieuvraagstukken

Het einde van het jaar nadert nu snel. Als ik terug kijk op 2018 dan kan ik met trots zeggen dat het een jaar van groei en positieve dynamiek was. We mochten met elkaar werken aan 153 projecten voor 49 verschillende opdrachtgevers.

We begroetten een aantal nieuwe collega’s. Jonge, talentvolle collega’s die nieuwe inzichten met zich meebrengen en meer ervaren projectleiders die met hun kennis en kunde een waardevolle bijdrage leveren.

Verbindingen

We legden talloze verbindingen met overheden, onderwijsinstellingen, waterschappen, LTO bestuurders en met de collega’s van de regionale werkorganisaties. Verbindingen die de aanpak in projecten beter maken en die leidden tot mooie resultaten.

In het komend jaar zullen we nog intensiever werken aan de relatie met deze waardevolle partners, te beginnen met onze collega’s van LTO Noord. Want samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken voor de agrarische sector.

Water, bodem, klimaat en energie

Thema’s als water, bodem, klimaat, duurzaamheid en energie waren de rode draad in de projecten. Belangrijke thema’s voor de agrarische sector. Boeren en tuinders die actief werken aan schoner, voldoende water, een betere  bodem en een gezonder klimaat: daar dragen we met ons team professionals graag ons steentje aan bij. 

Zo nemen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een gezonde sector die bijdraagt aan een beter Nederland. En natuurlijk besteedden we ook aandacht aan goed werkgeverschap en aan de verbinding met de maatschappij.

Integrale aanpak

Wat mij opvalt, is dat we dit jaar in veel projecten de klimaat- en duurzaamheidsthema’s integraal benaderen. Zo worden bijvoorbeeld zaken als waterkwaliteit, werken aan een betere kwaliteit van de bodem en klimaatverandering aan elkaar gekoppeld. Dat zien we zeker bij de Vruchtbare Kringloop en bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, maar ook in andere projecten.

Ik juich dat van harte toe, zo kunnen we meters maken. Meters die uitmonden in een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector. Een mooie uitdaging voor 2019 om dit voort te zetten. Voor nu: fijne feestdagen en een inspirerend 2019!

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment