Met de voeten in de klei de vertaalslag maken naar de praktijk

Een projectenorganisatie binnen de LTO-organisatie, hoe zit dat eigenlijk? Misschien heeft u zich deze vraag al eens gesteld. Het antwoord is helder: met onze projecten maken wij de vertaalslag van beleid naar praktijk.  LTO Noord en LTO Nederland doen belangrijk werk rond het vertegenwoordigen van de belangen, het uitzetten van beleid en het maken van afspraken met de overheid. Wij vullen hierop aan met onze projecten waarbij we met de voeten in de klei staan.

Weten wat er speelt

Onze projectleiders weten wat er speelt. Ze hebben contacten met de bestuurders, met de beleidsadviseurs en met de boeren en tuinders. Zij pikken de juiste signalen uit het veld op met als belangrijkste doel het vertalen van de beleidsafspraken naar een werkbare uitvoering op de agrarische bedrijven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Gemaakt beleid moet passend worden ingevoerd op de bedrijven.  En het moet werken!

Duursaam Glashelder

Een goed voorbeeld hiervan is het project Duursaam Glashelder. Binnen dit project, dat draait in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel,  worden tuinders ondersteund in het voldoen aan de Zuiveringsplicht.  Zo krijgen ze onder andere een onafhankelijke, kosteloze bedrijfsscan die de waterstromen op deze bedrijven in kaart brengt. Hieruit volgt een advies met mogelijk te nemen maatregelen.  Dit advies kan de ondernemer met zijn waterschap bespreken en ermee aan de slag gaan. Op die manier voorkomt hij intensieve handhaving of zelfs een boete.

Nieuwe thema’s op de kaart zetten

Een andere, belangrijke taak van onze mensen is het op de kaart zetten van nieuwe ontwikkelingen. De maatschappij verandert snel. Agrarisch ondernemers moeten hierin mee als we een breed  draagvlak willen houden. Binnen onze projecten is er daarom vaak ruimte voor pilots. Nieuwe dingen uitproberen, ontdekken en onderzoeken. Vanuit deze pilots kan overheidsbeleid in de praktijk worden getoetst en soms leidt dat zelfs tot aanpassingen in dat beleid. En daarin werken we nauw samen met onze collega’s van de belangenbehartiging . Kortom: samen sterk.

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment