Mest & Mineralen in beweging

Dinsdag 4 oktober vindt het congres Beter Bodembeheer plaats. Tijdens dit congres worden de uitkomsten gepresenteerd van onderzoeken die tussen 2013 en 2016 gedaan zijn op het gebied van bodembeheer. Centraal staat de vraag of de bodem nog wel toekomstbestendig is voor de landbouw. Door de huidige manier van landbouw bedrijven kan de bodemvruchtbaarheid op termijn afnemen. Wijnand sukkel zal hierover een presentatie verzorgen. Hij zal ingaan op de vraag hoe het gesteld is met de bodemvruchtbaarheid van nu en in de toekomst. Daarnaast zal Joeke Postma een presentatie geven met de titel ,,Bodem, dood substraat of levend ecosysteem?”. Hij gaat in op de rol van bodemleven als belangrijke factor voor bodemvruchtbaarheid. Kees kroes zal deze vanuit het programma Mest & Mineralen bijwonen en zal zijn bevindingen delen via een blog. Wilt u zelf deelnemen aan dit congres of er meer over lezen? Klik hier.

Maandag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Ter gelegenheid daarvan organiseren Wageningen UR en Smart Fertilization Organisation een dag vol Engelstalige colleges. Het hippe woord ‘circulaire economie’ wordt praktisch gemaakt met lezingen over productie en gebruik van nieuwe gerecyclede (kunst)meststoffen in relatie tot bodemvruchtbaarheid. Een gevarieerd programma waarin veel kennis verspreid zal worden. Kees Kroes zal alles aandachtig volgen en zijn kennis met u delen in de week na 10 oktober. Wordt vervolgd dus!

No Comments Yet.

Leave a comment