Merk Landgoed Vilsteren stimuleert duurzaamheid

Een eigen merk voor een landgoed: het klinkt prachtig, Maar, wat betekent dit? Wat biedt het voor meerwaarde? En wat heeft Projecten LTO Noord hieraan bijgedragen? Landgoed Vilsteren in de gemeente Ommen heeft een eigen merk en dat werkt! In een gesprek met mede-eigenaar Liesbeth Cremers en directeur-rentmeester Hugo Vernhout wordt duidelijk dat het veel meerwaarde biedt, zowel voor het landgoed als voor de boeren die ondernemen op het landgoed. En Projecten LTO Noord? Die was belangrijk voor het proces en het netwerk!

,,Het begon allemaal in 2012’”, vertelt Liesbeth Cremers. Zij is mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren BV en initiatiefnemer van het ontwikkelen van het merk Landgoed Vilsteren. ,,Met een aantal pachters zijn we om de tafel gegaan om met elkaar de mogelijkheden van het oprichten van een merk te verkennen. Al snel werd duidelijk dat dat meerwaarde zou bieden. We constateerden dat een merk mee zou kunnen helpen om voor de boeren een rendabele landbouw te ontwikkelen wat weer bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het landgoed”, zegt Cremers, ,,met name omdat we vooral inzetten op duurzaam ondernemen op het landgoed.”

Samen met Projecten LTO Noord aan het werk voor een sterk merk

In 2013 is de hulp van Projecten LTO Noord ingeroepen om de ontwikkeling van het merk in gang te zetten. Samen met het landgoed en met de ondernemers (pachters) is onderzocht of een merk haalbaar was en welke producten er onder de paraplu van het merk zouden kunnen vallen. Inmiddels is fase twee van het project al achter de rug en zijn er onder het merk Landgoed Vilsteren allerlei producten te koop. Onder het motto ‘heerlijk en eerlijk’ produceren de lokale ondernemers hun producten op een duurzame wijze, met respect voor mens, dier en milieu. ,,De ondernemers krijgen alle opbrengsten en het landgoed faciliteert. Zo krijgen we niet alleen sterke bedrijven en een gezond milieu maar ook draagt dit bij aan de lokale werkgelegenheid en de sociale cohesie”, aldus Cremers.

,,Dat is ook de kracht van het concept”, benadrukt Cremers. ,,Boeren staan hier achter en produceren zo duurzaam mogelijk. Op die manier werken we gezamenlijk aan de toekomstbestendigheid van de landbouw en het landgoed en ontwikkelen we een gezonde, vruchtbare grond, schoon water, hoge biodiversiteit en minder CO2 uitstoot.” Omdat de producten duurzaam, schoon en gezond, lokaal en kleinschalig worden geproduceerd, bieden ze meerwaarde voor de hedendaagse consument. Dat merken ze dagelijks op Vilsteren. ,,We zien dat men het geen probleem vindt om iets meer voor deze producten te betalen. Men ziet letterlijk de meerwaarde er van in en dat komt ten goede aan de boeren en aan het landgoed”, aldus Cremers.

lakenvelders op tip 2015-07-29 09 startbijeenkomst 2015-09-12 005

Projecten LTO Noord: de kracht van het netwerk, frisse blik en kennis van agrarisch ondernemen

De rol van Projecten LTO Noord bij het proces was zeer belangrijk. ,,De samenwerking met de projectleiders verliep erg prettig”, zegt rentmeester Hugo Vernhout. ,,We merkten meteen al dat de organisatie een uitgebreid netwerk en kennis en expertise heeft waar wij veel profijt van hebben.” Projectleider Marieke van Leeuwen assisteerde het landgoed met de subsidieaanvraag. Daarna hebben Hanneke Meester en Heidi Uenk het stokje overgenomen en het gehele proces begeleid. ,,Dit verliep uitstekend”, aldus Vernhout. ,,Zij hielden ons regelmatig de spiegel voor en keken met een frisse en positief kritische blik naar onze plannen. Ook is het handig dat zij precies weten waar de boeren behoefte aan hebben en welke actuele ontwikkelingen er op agrarisch gebied spelen.”

Toekomstplannen genoeg

Landgoed Vilsteren heeft ook voor de toekomst nog voldoende plannen. ,,We hebben nu vooral het laaghangend fruit geplukt”, vindt Cremers. ,,Nu zijn de melkveehouders aan de beurt. Met hen willen we duurzame melk en kaas gaan ontwikkelen. De verkennende gesprekken zijn momenteel in volle gang. En het ziet er naar uit dat de meeste ondernemers mee willen doen. Zij zijn nieuwsgierig en bereid om samen deze zoektocht aan te gaan. Dat zou heel mooi zijn, zo werken we allemaal aan een rendabele landbouw en een toekomstbestendig landgoed en worden daarmee ook nog eens minder afhankelijk van subsidies. Mooier kan toch niet?”, besluit Cremers.

Nieuwsgierig naar Landgoed Vilsteren? Kijk ook op www.landgoedvilsteren.nl

No Comments Yet.

Leave a comment