Melkveehouders meten zelf effect van erfafspoeling in unieke pilot

Met een speciaal lakmoespapiertje meten twintig melkveehouders in de pilot ‘Metingen Erfafspoeling’ de effecten van erfafspoeling op hun eigen bedrijf. Collega Dirk Johan Feenstra is als uitvoerend projectleider betrokken bij deze pilot. ‘We willen dat boeren zelf aan de slag gaan met hun erfafspoeling. Met het lakmoespapiertje meet de boer eenvoudig de emissies op zijn eigen bedrijf en kan zo opsporen waar de knelpunten liggen.’

‘Als de boer bijvoorbeeld veel uitspoeling meet, kan hij dit mogelijk koppelen aan eerdere activiteiten op zijn erf en dit anders inrichten’, vervolgt Feenstra. ‘Het doel is dat boeren zich bewust worden van hun eigen erfafspoeling en passende maatregelen nemen.’

Werken aan schoner water

Melkveehouder Evert Luchtenbelt uit Wapenveld is een van de deelnemers aan deze pilot. ‘Iedereen moet aan schoner water werken, dus de landbouw ook. Ik wil graag weten hoeveel vervuiling er op mijn erf aanwezig is en daarom doe ik mee aan deze pilot’, zegt deelnemer en melkveehouder Evert Luchtenbelt uit Wapenveld. Het project is geïnitieerd en gefinancierd door Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, O-gen (LaMi) en het Gelderse DAW-project ‘Wijs met Water’. Projecten LTO Noord is betrokken bij de uitvoering van het project.

Weersafhankelijk

In februari is de pilot begonnen met een startbijeenkomst, waarbij de deelnemers voorlichting kregen over erfafspoeling en op welke manier ze de metingen kunnen uitvoeren. Tot nu toe zijn er twee metingen verricht. ‘Metingen vinden alleen plaats na een regenperiode. Wij houden daarom het weer nauwlettend in de gaten. Als er regenperiode aanbreekt en we hebben een poos niet gemeten, sturen we de deelnemers een sms met de opdracht om te meten’, zegt de projectleider.

Laboratoriumtesten

De deelnemers meten met de lakmoespapiertjes op drie verschillende plekken op het erf de hoeveelheid stikstof en fosfor in het water. De meetresultaten worden vervolgens verstuurd naar Projecten LTO Noord, die de resultaten anoniem verwerken. Daarnaast wordt op een aantal bedrijven laboratoriumtesten uitgevoerd, ter verifiëring van de meetresultaten van de deelnemers zelf.

Eerste metingen

De eerste metingen bij melkveehouder Luchtenbelt waren positief. ‘Het water was redelijk schoon, ik had het vuiler verwacht. Ik ben ook benieuwd hoe ik het doe ten opzichte van de rest van de deelnemers en wat de volgende metingen uitwijzen.’ Aan het eind van het project wordt een rapportage gemaakt, waarbij alle gegevens van de deelnemende bedrijven anoniem worden verwerkt en besproken tijdens een slotbijeenkomst.

Uniek project

‘Het is een uniek project; we doen dit nog nergens op deze manier. Op een eenvoudige en snelle wijze leest een agrariër direct af wat de effecten zijn van zijn activiteiten op het erf op de afspoeling. Als deze methode goed werkt, biedt dit mogelijk ook kansen voor andere agrarische gebieden en -projecten’, besluit Feenstra.

No Comments Yet.

Leave a comment