Meer samenwerking tussen boer en loonwerker

Loonwerkers en melkveehouders zoeken elkaar steeds meer op om samen succesvolle resultaten te behalen met kringlooplandbouw. Belangrijk volgens projectleider van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland, Froukje van der Molen, want samen bereik je de beste resultaten op het boerenbedrijf. Samen met Gerben Zijlstra van Cumela Nederland organiseerde ze een bijeenkomst speciaal voor loonwerkers om de samenwerkingen verder te stimuleren.

 

De loonwerker wordt steeds belangrijker voor de boer, merken Van der Molen en Zijlstra. ‘Zijn rol is aan het verschuiven. Niet alleen voeren loonwerkers steeds meer het werk op het land uit, de adviserende rol wordt ook groter’, aldus Van der Molen. Boeren willen bijvoorbeeld advies over hoe ze genoeg eiwit kunnen produceren op eigen land, hoe ze hun voer moeten inkuilen en over het zaaien van een vanggewas op hun maisperceel. Loonwerkers nemen grond-, kuil- en mestmonsters waardoor ze de melkveehouder teeltadvies op maat kunnen geven.
Meedenken met het bedrijf
Zijlstra: ‘De loonwerker heeft veel kennis in huis, inclusief nieuwe snufjes op het gebied van precisielandbouw. Daardoor kan hij niet alleen meewerken op het melkveebedrijf, maar ook meedenken met het bedrijf. Dat laatste kan nog beter.’

Tijdens de loonwerkersbijeenkomst wisselden aanwezigen ervaringen uit over hoe zij samenwerken met melkveehouders. ‘We bespreken hoe ze hun klant nog beter kunnen helpen de doelen van Vruchtbare Kringloop te behalen. We stippen het belang van graslandmanagement en een goede planning aan.’

Goede afspraken maken
Dat laatste wordt steeds belangrijker voor loonbedrijven. Door de schaalvergroting in de landbouw, maar ook door verplichtingen als het zaaien van een vanggewas komt er druk op de planning te staan. ‘Door als loonwerker en melkveehouder tijdig afspraken te maken met elkaar, voorkom je wrevel. Want heb je geen goede afspraken gemaakt en gaat het regenen? Dan is constructief overleg vaak niet meer mogelijk.’
Positieve resultaten
In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel worden al langer bijeenkomsten tussen loonwerkers en melkveehouders gehouden, met positieve resultaten. “In de Achterhoek draaien loonwerkers zelfs mee in studiegroepen’, vertelt Zijlstra.

In Noord-Nederland is 22 januari een verkennende bijeenkomst geweest op initiatief van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. Daar kwamen veel loonwerkers op af, de interesse is er. Zijlstra besluit: "Belangrijk! Niet alleen om kennis te delen, maar ook om kennis op te halen over wat de melkveehouder nodig heeft. Wederzijds begrip kan niet genoeg worden gestimuleerd worden.’

Lees meer op Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland  of neem contact op met projectleider Froukje van der Molen.

No Comments Yet.

Leave a comment