Meer overzicht binnen Landbouwnetwerk Salentein

Hoe kan het potentieel van Landbouwnetwerk Salentein maximaal worden benut? Door de mogelijkheden volledig in kaart te brengen en de hiaten te onderzoeken. ‘Zo komt iedereen tot zijn recht en kan iedereen vanuit zijn eigen rol waarde toevoegen’, zegt projectleider Ilona Baan. Samen met collega Kees van Vuuren is Baan aangesteld als netwerkregisseur voor het landbouwnetwerk.

Als een spin in het web brengen ze partijen bij elkaar, brengen ze de vragen in kaart en verbinden ze thema’s. ‘Op dit moment gebeurt er al zoveel, dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien. Voor je het weet zit je als boer vier avonden per week bij een bijeenkomst’, vertelt Van Vuuren.

Door de projecten slimmer te organiseren en duidelijk te koppelen aan thema’s, komt er meer overzicht en kan het netwerk doen waarvoor het bedoeld is: werken aan een toekomstbestendige landbouw in de Gelderse Vallei en omliggende gebieden.

Triple Helix

De kracht van Salentein zit vooral in de ‘triple helix’: overheid, onderwijs en ondernemers hebben zich verenigd. Van Vuuren: ‘Dat betekent dat de relevante partijen aan tafel zitten, bijvoorbeeld regionale bestuurders. De praktijk komt voor hen dichterbij en tegelijk kunnen ze de kennis die ze opdoen weer meenemen in hun bestuurlijke overleggen.’

Het is volgens hem daarom belangrijk dat vooral ook die praktijk van zich laat horen. De basis ligt in het manifest van Salentein, met de ambitie om de Foodvalley-regio tot proeftuin van de wereld te maken en jonge boeren kansen te geven. Een krachtige ambitie in een regio waar veel gebeurt. ‘Er is echt veel te doen, maar je hebt elkaar daarvoor wel nodig’, benadrukt Van Vuuren. Baan sluit zich hierbij aan. ‘De uitdaging waar de sector voor staat, is groot en breed. En tegelijkertijd is er veel daadkracht en verbondenheid’, zegt ze. ‘Die daadkracht willen we beter naar voren halen. Voor je het weet ben je een praatclub. Maar we willen een ‘daadclub’ zijn die bijeenkomsten organiseert en tools ontwikkelt waar iedereen beter van wordt.’

Corona flinke hindernis

De coronacrisis is daarin voor de regisseurs een flinke hindernis. Fysieke ontmoetingen zijn nagenoeg niet mogelijk en netwerken is dan lastig. ‘Bovendien zijn hier een aantal sectoren die echt hard worden getroffen. Die zijn nu vooral bezig het hoofd boven water te houden’, zegt Van Vuuren.

Toch heerst er optimisme. ‘Het gaat niet vanzelf, maar de regio is ondernemend en zet zijn schouders eronder.’ Landbouwnetwerk Salentein werkt samen met agrarische ondernemers en de overheid in de Foodvalley-regio. Belangrijke initiatieven binnen het Landbouwnetwerk zijn Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley) en Ondernemersbegeleiding. Via het Agroloket kunnen boeren informeren naar de initiatieven in het gebied.

Meer informatie

Meer weten over het landbouwnetwerk? Kijk dan op www.landbouwnetwerksalentein.nl. Direct contact met de projectleiders om te sparren? Bel dan naar 088 888 6677 of neem contact op via Ilona Baan door te mailen naar ibaan@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment