Meer kennis over eigen bodem dankzij Bodemvoucher

Agrariërs in de Achterhoek en Bommelerwaard vergroten met het project ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ hun kennis over hun eigen bodem. Ze worden daarbij begeleid door projectleider Michaela van Leeuwen. Samen met deelnemer en melkveehouder Martijn Kornegoor uit Wichmond vertelde ze over het project in Nieuwe Oogst.

De bodem wordt gezien als het belangrijkste kapitaal van de boer. Door slim bodembeheer kan een ondernemer zorgen dat de bodem onder zijn bedrijf in goede conditie blijft: een gezond bodemleven, balans in opbouw en afbraak van organische stof, in aan- en afvoer van mineralen enzovoort met als gevolg dat de productiecapaciteit van de bodem op peil blijft en de bodem beter bestand is tegen te droge of natte perioden. Projectleider Michaela van Leeuwen: “Maar wat de bodem nodig heeft, is maatwerk en per perceel anders. Met het project ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ kon de ondernemer een bodemproduct uitvoerenwaardoor hij meer kennis krijgt over zijn eigen bodem.”

Met scan perceel optimaliseren

Deelnemer en melkveehouder Martijn Kornegoor koos voor een bodemscan van Next Soil Service. Daarmee werd de mineralenverhoudingen per m2 van zijn perceel inzichtelijk gemaakt. Kornegoor: “Ik focus al jaren op het optimaliseren van mijn bodem. Het is het duurste productiemiddel en ik wil zoveel mogelijk eigen voer inzetten zodat de koeien daar melk van kunnen maken.” Kornegoor heeft al eerder een scan op zijn percelen laten maken en ziet dit onderzoek als een verdiepingsslag voor verdere optimalisatie. “De uitslag van de scan was niet verrassend, maar het is wel een bevestiging dat ik op de goede weg ben met mijn manier van beheren.” De afgelopen jaren heeft Kornegoor naar eigen zeggen het grove werk aan de bodem verricht, in het najaar bekalkt hij plaatsspecifiek en rijdt hij compost uit op zijn percelen. “Het perceel waar ik vooral de koeien weid, is al aardig in balans. Dat zag ik al, maar de scan laat zien hoe de verhoudingen zijn. De wat verder gelegen percelen zijn ook redelijk goed in balans, maar gaan we dankzij de gegevens uit de scan met de juiste meststoffen verder optimaliseren.”

Scan bevestigde vermoedens agrariër

Er deden veel verschillende ondernemers mee aan het project, weet Van Leeuwen. “Vooroplopers, zoals Martijn, maar ook wel melkveehouders die voor het eerst een bodemscan lieten uitvoeren. Ook zijn scans uitgevoerd bij fruittelers en akkerbouwers.” Vaak bevestigde de scan de vermoedens van de boeren, zag Van Leeuwen. “Agrariërs weten vaak prima wat er op een perceel niet of wel goed is, maar dankzij een scan weet je waar dat aan kan liggen. Door de uitleg en ondersteuning van de uitvoerders krijg de boer vervolgens handvatten om de bodemgezondheid op peil te brengen. Dat is niet in één dag klaar, zoals het verhaal van Martijn laat zien, maar het geeft wel richting aan het bodembeheer van de boer en komt uiteindelijk ten goede aan de bodemgezondheid.” Kennis over het gebruik van de bodemscans is wel noodzakelijk, vindt Kornegoor. “Ik vind dat het scannen van je bodem tegenwoordig een must is, maar dan is het ook belangrijk dat boeren bodemscans leren begrijpen. Wat voor uitslag krijg je en wat zegt dat over mijn bodem? Dat de overheid initiatieven zoals dit project financieel steunt, stimuleert mij als ondernemer om nog meer te focussen op bodemgezondheid.”

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Of nieuwsgierig naar de resultaten? Neem dan contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via mvaleeuwen@projectenltonoord.nl of 088 888 6677. Het project ‘Van meten naar bodemverbetering in de boerenpraktijk’ is een initiatief van Projecten LTO Noord en wordt financieel gesteund door provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland.

Dit artikel stond op 29 februari in Nieuwe Oogst en is geschreven door Lytsa Post.

No Comments Yet.

Leave a comment