Maatschap Timmer blij met duurzaamheidsproject

Ingeklemd tussen de A28 en de spoorlijn van Meppel naar Groningen wordt al bijna veertig jaar door de familie Timmer geboerd. Het bedrijf maakte bewust een langzame groei door en is altijd te porren voor nieuwe ontwikkelingen. Toen Mirjam Balkema, LTO-consulente Duurzame Melkveehouderij Drenthe, in gesprek met de familie kwam over een pilotproject om te werken aan een duurzame productie met gesloten kringlopen, was die vlot enthousiast. Op dit moment wordt een op maat gemaakt duurzaamheidsplan voor het bedrijf opgesteld, waardoor de veehouder inzicht krijgt in verbeterpunten, die voor milieu en bedrijf haalbaar zijn.

De maatschap Timmer is één van de vijftig Drentse agrarische bedrijven, die in de pilotfase van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe meedoen en waar een op maat gesneden duurzaamheidsplan wordt opgesteld.  ‘Wij willen graag helemaal zelfvoorzienend worden en hebben een eerste gesprek gehad met een agrarisch bedrijfsadviseur over waar voor ons verbeteringen mogelijk zijn’, aldus de 33-jarige Mark Timmer.

Bijgekocht

Het melkveebedrijf van de familie Timmer in Tynaarlo heeft 95 koeien en 80 stuks jongvee. In totaal hebben ze 54 hectare land in gebruik, volgend jaar kunnen ze zelfs over 70 hectare beschikken. Die uitbreiding komt als geroepen. ‘We moesten nog wat mest afvoeren, met de uitbreiding kunnen we dat zelf gebruiken. We willen richting de 120 koeien en alle ruwvoer zelf produceren’, licht Timmer toe. Voor Mark, zijn broer Erik en vader Jan Timmer is de vraag bijvoorbeeld hoe de extra grond de komende jaren moet worden ingevuld. Onderwerp van discussie is bijvoorbeeld de weidegang. De koeien van Timmer staan al jaren op stal, maar er wordt over gedacht om ze toch buiten te laten grazen. ‘Met als risico dat ze misschien in melk zakken. Dat moet goed uitgezocht worden.’

Doorontwikkeld

Volgens Mirjam Balkema is de maatschap op de goede weg. ‘De nadruk ligt op de individuele benadering, want ieder bedrijf is uniek en ligt in een ander gebied. De helft van de bedrijven wordt begeleid door Agrifirm Exlan, de andere helft door DLV, eveneens een agrarisch adviesbureau’, geeft Mirjam aan. Zij is de verbinder.

‘Nadat een evaluatiemoment is geweest en de pilotbedrijven een goed bedrijfsplan hebben, willen wij graag opschalen naar tweehonderd deelnemende bedrijven. De eerste bedrijven hebben zich al gemeld.’ Mark Timmer is positief over het project: ‘We zouden misschien zelf zo’n plan kunnen opstellen, maar geen tijd hé? Bovendien is het prettig om met anderen hierover te sparren, het moet uiteindelijk wel goed gebeuren.’

Dilemma

De agrariër uit Tynaarlo schetst nog zo’n dilemma waarvoor een adviseur van nut kan zijn. ‘Het asbestdak moet eraf. Wij voeren een discussie of er dan zonnepanelen op moeten, maar dat kost veel geld. Met de extra grond én een nieuwe melktank hebben we al fors geïnvesteerd.’ Voor Mirjam Balkema is het van belang dat boeren beseffen dat duurzaamheid niet alleen om geld draait. ‘Het gaat ons zeker ook om bewustwording.’

De communicatie over het project en de projectleiding voor het opstellen van duurzaamheidplannen worden verzorgd door Projecten LTO Noord.

Info: www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

 

No Comments Yet.

Leave a comment