Linda Aarnink in de schijnwerpers

In de rubriek ‘In de schijnwerpers’ stellen onze medewerkers zich graag aan u voor. Dit keer vertelt Linda Aarnink over haar werkzaamheden. 

Al vanaf het begin is Linda Aarnink, projectmedewerker, betrokken bij de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A. Dit collectief op het gebied van agrarisch natuurbeheer ziet zichzelf als de bindende kracht binnen Noordoost-Twente en wil een sociale en economische impuls aan de landbouw geven. ,,Samen met Projectleider Lieke van Berkum, die destijds het project Goed boeren in kleinschalig landschap aanstuurde, heb ik de start van dit collectief meegemaakt en mede vormgegeven”, vertelt Linda enthousiast. Het collectief stelt jaarlijks de beheerstrategie, beheerplan en gebiedsaanvraag voor Noordoost-Twente op en zorgt ervoor dat de boeren, grondeigenaren en gebiedspartijen hierbij betrokken zijn.

Het collectief wordt geleid door zes bestuursleden. Linda zorgt voor de ondersteuning. ,,Ik werk voor alle bestuursleden, maar met name samen met de secretaris en doe veel verschillende taken”, vertelt ze. ,,Zo bereid ik de vergaderingen voor, notuleer ik alle bijeenkomsten en vergaderingen en plan ik afspraken in. Dit wordt zeer gewaardeerd door de bestuurders. Dat maakt het werk extra leuk.” Linda doet meer dan alleen het geven van secretariële ondersteuning. ,,Ik houd ook samen met de secretaris de website bij en zorg voor de nieuwsbrieven. Ook werk ik formele documenten uit die naar de Provincie moeten. Allemaal hele mooie taken die ik met veel plezier uitvoer.”

Momenteel is het collectief bezig met het updaten van het kwaliteitshandboek. ,,Het collectief is gecertificeerd en dat betekent dat het collectief contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer mag afsluiten”, zegt Linda. ,,Hiervoor moet een kwaliteitshandboek gevolgd worden. Ik ondersteun het bestuur hiermee. Zo zorg ik dat iedereen alle informatie op tijd aanlevert en verwerk ik de input. Een belangrijke taak die zorgvuldig moet gebeuren, maar wel erg leuk om te doen.” Zowel de bestuurders als de deelnemers aan het collectief werken graag met Linda samen. ,,Ik krijg de mogelijkheid om mee te denken en suggesties te geven. Inmiddels ben ik zo lang betrokken dat ik ook wat van de inhoud weet.”  Gerard Spekhorst, secretaris van het Gebiedscollectief Noordoost-Twente beaamt dit: ,,Ik kan wel zeggen dat de  spotlight op Linda de grootste schijnwerper mag zijn die er is. Ze straalt zoveel inzet en plezier uit, dat ze deze  lichtstraal dubbel en dwars verdient!”

Linda vindt het een goede zaak dat er op gebiedsniveau aan het beheer van soorten en landschap gewerkt wordt. ,,In het gebied zit de kennis en kunde. Het collectief weet zelf het beste wat er leeft in het gebied, wat haalbaar is en wat er nodig is.” De afwisseling van taken,  de inhoud en de samenwerking met de bestuursleden van het project zorgen ervoor dat Linda haar werk met veel plezier doet. ,,Ik heb veel vrijheid in mijn werk, krijg waardering, vind de materie interessant en heb leuke taken. Wat wil je nog meer? Ik hoop dat ik dit nog lang mag blijven doen!”

No Comments Yet.

Leave a comment