Leren van elkaar in Gezond Beleid

Gezond Beleid is een stichting die bijeenkomsten organiseert om werkgevers binnen de agrarische sector te helpen met goed personeelsbeleid. Centraal hierbij staat het van elkaar leren door onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Verder streeft de stichting naar een positieve impuls voor het imago van werken in de land- en tuinbouw.

Deelnemers inspireren

‘De deelnemers van Gezond Beleid willen leren van vakgenoten. Ook buiten de bijeenkomsten functioneert een besloten groep op LinkedIn voor discussie en vragen.” zegt voorzitter Pech Samwel. Hij is financieel directeur bij KP Holland en heeft personeelsbeleid in zijn portefeuille. ‘Als sector moeten we laten zien dat we interessant zijn, ook als werkgever. Dus moeten we het ook op arbeidsgebied in de bedrijven goed doen.’ ‘We willen de deelnemers inspireren en ondersteunen bij goed werkgeverschap’, zegt Peter Baltus, projectleider bij Projecten LTO Noord.

Vinden-Binden-Boeien

In de regio Westland-Oostland zitten 60 bedrijven uit de tuinbouwketen in het werkgeversnetwerk. Jaarlijks worden vier themabijeenkomsten belegd, waar een specialist een inleiding houdt en er veel ruimte voor discussie tussen de deelnemers is. De thema’s gaan over bijvoorbeeld de rol van de personeelsfunctionaris in het bedrijf of actuele P&O-onderwerpen. Daarnaast zijn er nog vier intervisiebijeenkomsten specifiek voor personeelsfunctionarissen met een langere ervaring, waar in kleinere groepen dieper op de materie wordt ingegaan.

Om de vier jaar wordt een manifestatie georganiseerd. De volgende is op 16 januari 2018 in het nieuwe World Horti Center, waar 150 mensen worden verwacht. Samwel: ‘Met deze manifestatie willen we goed werkgeverschap én Gezond Beleid bij een grotere groep ‘op de kaart’ zetten. Het thema is dit keer: Vinden-Binden-Boeien. Waar haal je mensen vandaan, hoe hou je de medewerkers vast en kun je ze blijven inspireren?’

Social media inzetten

Tijdens de manifestatie verzorgt JungleTalks.com een livestream zodat mensen online kunnen meekijken en –praten. ‘Aan de gespannen arbeidsmarkt geven we veel aandacht om straks niet achter het net te vissen’, weet de voorzitter. De sector kan bijvoorbeeld ICT-ers en marketeers goed gebruiken. Om jongeren aan te trekken moet op een moderne manier, via social media, op de arbeidsmarkt worden ingespeeld. Leerlingen van MBO Westland worden bij de manifestatie betrokken. Zij hebben de vraag gekregen om een vlog te maken over hoe ze hun toekomstige baan zien en wat ze van een werkgever verwachten. Op deze manier komen de werkgevers te weten hoe ze jongeren moeten benaderen.

Goed ondernemerschap

Baltus ondersteunt het netwerk en koppelt ontwikkelingen met de LTO-organisatie terug. ‘Om goed ondernemerschap verder te brengen, zetten we nieuwe netwerken op. Op 8 oktober is er daarvoor een eerste bijeenkomst in Greenport Noord-Holland. Ook werken we aan een club in Greenport Gelderland.’

Werkgeversnetwerken draaien al in Zuid-Nederland en in de sectoren Boomkwekerij en Pluimveehouderij. Gezond Beleid wordt financieel ondersteund door Colland Arbeidsmarkt.

Tekst en foto door Harry Stijger voor Projecten LTO Noord. Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment